Spacery poruszone

Spacery poruszone

Chodźmy na spacer. Weźmy aparat. Obserwujmy poruszenia i z nich czerpmy inspirację do naszego życia. 

Spacery to aktywna forma poszukiwania odpowiedzi na nasze potrzeby poprzez bycie w naturze, fotografowanie i czytanie fotografii. Istnieje łacińskie powiedzenie solvitur ambulando – rozwiązane przez chodzenie. My dołożymy do tego fotografowanie, które jest pisaniem światłem. A przecież, żeby zmieniać, rosnąć potrzebujemy światła.

Spacery mogą odbywać się indywidulanie i grupowo. Mogą być zorganizowane w różnych miejscach i o dowolnych porach.

O spacerach możesz przeczytać: 

HaloZdrowie