Inverto Logo
Witaj, jesteś na mojej osobistej stronie. Zapraszam do kontaku.Joanna Szeluga

Grupa to dobra przestrzeń do wymiany, wzajemnego inspirowania się i dzielenia doświadczeniem. To także miejsce, gdzie w bezpieczny sposób możesz zobaczyć siebie z innymi i o tym porozmawiać: powiedzieć, usłyszeć, zapytać. Grupa to lustro.

Grupa to przestrzeń do rozwoju, do wsparcia, do uczenia się.

Pracuję z grupami w czterech formach:

Praca warsztatowa

To spotkania, podczas których Uczestnicy wypracowują swoje pomysły, rozwiązania i podsumowują doświadczenia. Spotkanie to staje się dla Nich okazją do przyglądania się swojej drodze i korzystania z własnej mądrości, co wspiera budowanie ich samoświadomości. Ponieważ taka praca warsztatowa odbywa się w grupie różnych osób, pozwala to na wzajemne uczenie się i inspirowanie.

Proponuję tematyczne grupy warsztatowe m.in:

  • To jest ok – to nie jest ok. O sztuce stawiania granic
  • Sztuka czucia. Kompas na emocje
  • Rodzicem być – Sobą być.
  • Jak wrażliwość przekuć w odwagę?

Praca szkoleniowa

To spotkania gdzie wątek edukacyjny jest priorytetowy. Uczestnicy mają możliwość uczenia się, doskonalenia i ćwiczenia nowych umiejętności.

Obszary tematyczne szkoleń to: redukcja stresu, budowanie odporności psychicznej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, inteligencja emocjonalna, kreatywność, komunikacja, asertywność, rodzicielstwo, poczucie własnej wartości, liderstwo osobiste, mentoring zastosowanie fotografii w rozwoju, narzędzia w pracy coacha i trenera.

Grupy wsparcia

– to cykl spotkań, podczas których Uczestnicy towarzyszą sobie w danym momencie życia bądź sytuacji. Łączy Ich podobne doświadczenie, które stanowi przewodni temat grupy. Uczestnicy mogą być na różnych etapach tego doświadczenia. I to, że mogą się regularnie ze sobą spotykać ułatwia im przeżywanie, integrowanie i podejmowanie działań zmierzających do zmiany.

Tematyka proponowanych grup wsparcia:

dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie,

w połowie drogi – dla osób w średnim wieku.

I nie tylko, – to również:

szczęście, poczucie spełnienia oraz odnajdywanie sensu w życiu.

Program rozwojowy

– to długoterminowy cykl spotkań, którego celem jest twórczość i rozwój. Spotkania te dedykowane są konkretnym obszarom i momentom życia Uczestników, którzy przyglądają się sobie i swemu życiu z perspektywy dotychczasowych doświadczeń i przyszłych działań, poszukując odpowiedzi na pytania o sens i poczucie spełnienia.

Tematyka programów rozwojowych:

  • Pozytywnik – 10 – comiesięcznych spotkań inspirujących ku pozytywnemu i spełnionemu życiu
  • Autentyczne życie!!! – cykl 12 spotkań odbywających się co dwa tygodnie.
  • W połowie drogi – cykl 6 spotkań rozwojowych dla kobiet przeżywających środek życia (40+) i chcących w tym doświadczeniu pobyć z innymi kobietami
  • Z odwagą staję po swojej stornie. – cykl 10 spotkań realizowanych co tydzień.
web design & hosting TRIBEKA / Fotografie zamieszczone na stronię są autorstwa Joanny Szelugi /Joanna Szeluga © 2019